Stöd till arbetsgivarorganisationer

Arbetsgivarorganisationer är bärare av sina kollektivavtal och utgör en stomme i den svenska modellen. De flesta kollektivavtal på svensk arbetsmarknad har en lång historia och kollektivavtalsparterna har sina respektive intressen att bevaka vid förändring och tolkning av avtalen. Vi har långa och upparbetade relationer med flera arbetsgivarorganisationer, där vi bland annat bistår med tolkning av kollektivavtal, formulering av förhandlingsprotokoll och avtalstexter. Vi företräder även arbetsgivarorganisationer i tvister om bland annat kollektivavtalstolkning.

Många arbetsgivarorganisationer har inte så många egna arbetsrättsjurister och behöver vid arbetstoppar och exempelvis föräldraledigheter tillfälligt stöd. Det kan vi erbjuda.

Behöver din organisation stöd så hör gärna av dig! Vi vill gärna höra mer om hur ni jobbar idag och hur vi skulle kunna hitta ett gemensamt synsätt på arbetsrättsligt stöd från EmpLaw.

Stöd till arbetsgivarorganisationer

Arbetsgivarorganisationer är bärare av sina kollektivavtal och utgör en stomme i den svenska modellen. De flesta kollektivavtal på svensk arbetsmarknad har en lång historia och kollektivavtalsparterna har sina respektive intressen att bevaka vid förändring och tolkning av avtalen. Vi har långa och upparbetade relationer med flera arbetsgivarorganisationer, där vi bland annat bistår med tolkning av kollektivavtal, formulering av förhandlingsprotokoll och avtalstexter. Vi företräder även arbetsgivarorganisationer i tvister om bland annat kollektivavtalstolkning.

Många arbetsgivarorganisationer har inte så många egna arbetsrättsjurister och behöver vid arbetstoppar och exempelvis föräldraledigheter tillfälligt stöd. Det kan vi erbjuda.

Behöver din organisation stöd så hör gärna av dig! Vi vill gärna höra mer om hur ni jobbar idag och hur vi skulle kunna hitta ett gemensamt synsätt på arbetsrättsligt stöd från EmpLaw.