Externa utredningar

Enligt Diskrimineringslagen har en arbetsgivare i vissa situationer en skyldighet att utreda om det har förekommit diskriminering av en anställd. Det kan även finnas andra situationer då en arbetsgivare har ett behov av en extern utredning för att klargöra vissa skeenden. EmpLaw anlitas som externa utredare och kan även sätta samman ett effektivt utredningsteam i de fall då olika rättsområden berörs.

Kontakta oss gärna om du funderar över att tillsätta en extern utredare så kan vi utifrån ditt behov se om vi kan bistå eller om vi kan rekommendera någon annan i vårt nätverk