Nytt från EmpLaw

Annika Elmér intervjuad i artikel i Du & Jobbet

Artikeln belyser situationen när en anställds privata situation övergår till att bli ett problem på arbetsplatsen. Frågeställningen rymmer både ledarskap, arbetsmiljö inklusive arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsrätt.

 

Läs gärna artikeln här

 

EmpLaw har biträtt Måleriföretagen i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen meddelade idag en för hela arbetsmarknaden principiell dom i ett mål mellan Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet, AD 2020 nr 7. Tvisten i målet rörde huruvida restid mellan arbetstagarnas bostad och arbetsplatsen, vilken skiftade över tid, var att betrakta som arbetstid mot bakgrund av en dom meddelad av EU-domstolen år 2016, Tyco-målet. 

EmpLaw växer och söker jurister med inriktning på arbetsrätt!

Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av arbete med arbetsrätt och som vill vara med att utveckla vår verksamhet. Du kommer att få ta ett stort eget ansvar för våra fina klienter och driva egna processer i domstol och inför skiljenämnd. För att trivas och lyckas hos oss är du genuint intresserad av arbetsrätt, prestigelös och engagerad. Du har arbetat på annan advokatbyrå i minst två år, dock inte nödvändigtvis med arbetsrätt.

Våra klienter vänder sig till oss för vår specialistkunskap. Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör och denna ambition präglar vår verksamhet.

Rollen som biträdande jurist / advokat

Som biträdande jurist / advokat kommer du att bistå arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i privat, kommunal och statlig sektor. Vi jobbar och utvecklas tillsammans för att uppnå bästa resultat för våra klienter. EmpLaw är en liten verksamhet som erbjuder stora möjligheter för dig att utvecklas som specialist inom arbetsrätt samtidigt som du kan leva ditt liv som förälder, partner, scoutledare eller fotbollstränare. Det är upp till oss hur vi vill att EmpLaws framgång ska se ut.

Emplaw – en nischbyrå inom arbetsrätt

Är du arbetsgivare och söker rådgivning inom arbetsrätt? Emplaw ger dig de redskap du behöver för att "våga vara arbetsgivare".

Det är många företagare som upplever arbetsrätten som svår och komplicerad. Emplaw Advokatbyrå är en byrå specialiserad på arbetsrätt för arbetsgivare. Advokaterna Annika Elmér och Anders Elmér, som grundade Emplaw Advokatbyrå, bistår företagare i just arbetsrättsliga frågor så att de i sin tur kan fokusera på sin verksamhet och utveckla sina affärsidér.

Läs artikeln här

 

Måleriföretagen vill stoppa principiell dom om restid

 

Måleriföretagen i Sverige vill sätta stopp för en generell prövning i AD av om resorna till och från kunderna ska räknas som arbetstid. Måleriförbundet står dock på sig och varnar för fortsatt ovisshet om restiden för Sveriges målare.

Läs artikeln här