Nytt från EmpLaw

EmpLaw Advokater AB får uppdraget att göra den externa utredningen av hur kommunen agerat efter åttaåriga Yaras död. Advokat Annika Elmér är ansvarig för utredningen på EmpLaw och hon kommer att samarbeta med advokat Lars Viklund.

Ni har väl inte missat att ett nytt kollektivavtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal har sett dagens ljus? Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK träffade den 2 juli 2015 ett nytt kollektivavtal. Sedan medlemsförbunden har antagit avtalet så trädde det i kraft den 1 december 2015. Det nya kollektivavtalet om konkurrensklausuler ersätter 1969 års överenskommelse som sedan länge har gällt för tjänstemän på den privata sektorn.

För arbetsgivare innehåller det nya kollektivavtalet flera intressanta bestämmelser som bör uppmärksammas. Utgångspunkten för det nya avtalet är alltjämt att konkurrensklausuler ska användas restriktivt.

Senaste numret av Advokaten, nr 7 2015 årgång 81, har temat Advokater som utredare. EmpLaws Annika Elmér är intervjuad i anledning av den utredning som hon gjorde tillsammans med advokat Lars Viklund tidigare i år. Utredningen avsåg Karlskrona kommun i dess egenskap av arbetsgivare. 

EmpLaw Advokater är en ung advokatbyrå som är helt inriktad på arbetsrätt för arbetsgivare. Vi företräder arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer på hela den svenska arbetsmarknaden och har världens roligaste jobb! Eftersom vi ser ett ökat behov av våra tjänster söker vi nu två jurister som brinner för arbetsrätt och som vill vara med att bygga vårt varumärke.

Vi bygger vår arbetsplats på prestigelöshet, öppenhet och arbetsglädje vilket även avspeglar vårt sätt att möta våra klienter.

Nyfiken? Läs mer här.

logotype-98.png
© 2020 EMPLAW. All Rights Reserved. Designed By Guidelight

Search