Nytt från EmpLaw

Skådespelare som medverkade i teaterpjäs bedömdes vara arbetstagare, inte uppdragstagare

Artikel av: advokat Linnéa Lindahl 

 

En teater hade anlitat en skådespelare för att medverka i uppsättningen av en teaterpjäs. Skådespelarens medverkan avsåg repetitioner och tio föreställningar under tre månaders tid. Efter premiärföreställningen i mars 2020 ställdes resterande föreställningar in på grund av pandemin. Det uppkom tvist om skådespelaren hade rätt till lön och semesterersättning. Skådespelaren menade att han hade varit arbetstagare och därför hade rätt till lön och semesterersättning för arbetad tid. Teatern däremot menade att skådespelaren hade anlitats som uppdragstagare och att han inte hade rätt till ytterligare betalning eftersom det enligt parternas överenskommelse förutsatte att alla föreställningar spelades.  

Advokat Linnéa Lindahl

Vi firar vår kollega Linnéa Lindahl som sedan i fredags titulerar sig advokat!

 

The International Comparative Legal Guide - Employment & Labour Law 2021

Annika Elmér and Linnéa Lindahl have contributed with their expertise in the International Comparative Legal Guide (ICLG), covering Employment and Labour Law. 

ICGL - Employment & Labour Law 2021 is published in book format and the entire publication is also available online. To read the publication on-line, please click here

 

Viktigt att lön betalas ut månadsvis för att arbetsgivare ska erhålla stöd vid korttidsarbete

Artikel av: jur.kand. Linnéa Lindahl 

Arbetsgivare som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av den pågående pandemin, har sedan april förra året kunnat ansöka hos Tillväxtverket om ekonomiskt stöd vid korttidsarbete. Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt går ned i arbetstid och lön. Reglerna för statligt stöd vid korttidsarbete innebär att staten står för en del av kostnaderna för korttidsarbetet. 

Annika Elmér i webbinarium om tips och råd till arbetsgivare i coronakrisen.

Annika Elmér, advokat och grundare av EmpLaw Advokater, har deltagit i ett webbinarium  arrangerat av  Söderberg & Partners. Webbinariet belyser den svåra situation som många företag just nu befinner sig i till följd av utbrottet av det nya coronaviruset. Annika Elmér svarar på frågor och ger tips på hur arbetsgivare bör resonera och agera. Exempelvis framhålls vikten av att som arbetsgivare våga ta affärsmässiga beslut, och inte agera i panik, för att på så vis vara väl förberedd på att ställa om när det vänder.

Se webbinariet här