Information och villkor

Allmänna Villkor

Vi tillämpar allmänna villkor för våra tjänster. Du kan ladda ned de allmänna vilkoren här: 

Allmänna villkor 2020.pdf

General Terms and Conditions 2020.pdf
Image

Konsumenttvistnämnden

Klienter som är konsumenter och som vill göra gällande krav mot oss i anledning av advokattjänst som vi har utfört kan, under vissa förutsättningar, vända sig till Konsumenttvistnämnden hos Sveriges advokatsamfund för att få sin sak prövad. Mer information finns på Advokatsamfundets hemsida.

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm