Nytt från EmpLaw

Tolkning. En dom från EU-domstolen kan komma att få betydelse för landets 10 000 målare. Enligt Målareförbundet ger den rätt till lön för restiden till och från kunderna. Men arbetsgivarparterna tolkar domen på ett annat sätt.

Läs artikeln här

 

Vi är glada över att ha fått förtroendet att stötta Svensk Scenkonsts medlemmar i arbetsrättsliga frågor under den intensiva avtalsrörelsen våren 2017. Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans och teater och tecknar centrala kollektivavtal för branschen. Mer om Svensk Scenkonst hittar ni här.

 

EmpLaw Advokater AB får uppdraget att göra den externa utredningen av hur kommunen agerat efter åttaåriga Yaras död. Advokat Annika Elmér är ansvarig för utredningen på EmpLaw och hon kommer att samarbeta med advokat Lars Viklund.

Ni har väl inte missat att ett nytt kollektivavtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal har sett dagens ljus? Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK träffade den 2 juli 2015 ett nytt kollektivavtal. Sedan medlemsförbunden har antagit avtalet så trädde det i kraft den 1 december 2015. Det nya kollektivavtalet om konkurrensklausuler ersätter 1969 års överenskommelse som sedan länge har gällt för tjänstemän på den privata sektorn.

För arbetsgivare innehåller det nya kollektivavtalet flera intressanta bestämmelser som bör uppmärksammas. Utgångspunkten för det nya avtalet är alltjämt att konkurrensklausuler ska användas restriktivt.

logotype-98.png
© 2018 EMPLAW. All Rights Reserved. Designed By Guidelight

Search