+46 (0)705 73 89 59 info@emplaw.se

Vårt erbjudande

Vi stöttar arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer inom arbetsrätt och HR. Ingen fråga är för stor eller för liten och vi lägger stor vikt vid praktisk rådgivning som ska kunna omsättas direkt i våra klienters verksamheter.

Arbetsrätt för arbetsgivare

Vi ger råd till arbetsgivare inom arbetsrättens hela område utifrån varje arbetsgivares verksamhet och behov. Vad som funkar hos en arbetsgivare behöver ju inte betyda att samma lösning blir bra någon annanstans. Läs mer »

Tvistelösning

Vi är ombud i arbetsrättsliga tvister i förhandlingar med fackliga motparter, tingsrätter, Arbetsdomstolen och skiljeförfaranden. Vi utses även på regelbunden basis som skiljemän. Läs mer »

Utbildning

Behöver din verksamhet utbildning inom arbetsrätt och HR? Vi anlitas ofta som föreläsare eller seminariehållare både för universitet och professionella utbildare men vi skräddarsyr även utbildningar för våra klienter utifrån deras verksamhet. Läs mer »

Arbetsgivarorganisationer

Vi har långa och upparbetade relationer med flera arbetsgivarorganisationer, där vi bland annat bistår med tolkning av kollektivavtal, formulering av förhandlingsprotokoll och avtalstexter. Läs mer »

Externa utredningar

Enligt Diskrimineringslagen har en arbetsgivare i vissa situationer en skyldighet att utreda om det har förekommit diskriminering av en anställd.  Läs mer »

Kontakta oss

Här hittar du en allmän beskrivning av vad vi kan hjälpa dig med. Om du har någon annan fråga inom arbetsrättens område så hör gärna av dig till oss. Vi ser fram mot att höra ifrån dig. Kontakta oss »