+46 (0)705 73 89 59 info@emplaw.se

Om Emplaw

EmpLaw fokuserar på arbetsrätt, vilket innebär all juridik som berör en verksamhets anställda eller fackliga motparter. Vår utgångspunkt är att juridiken inte lägger hinder i vägen för en arbetsgivare utan juridiken erbjuder möjligheter. Vår roll som rådgivare är att peka på möjligheterna och förklara vilka risker som finns.

Med vår erfarenhet vet vi att arbetsrätt rymmer mer än juridik; exempelvis kommunikation, goodwill och långsiktiga strategier. Vi tar självklart hänsyn till alla faktorer. Vår rådgivning hjälper våra klienter att fatta beslut och komma vidare i frågor som många gånger är både svåra, tidskrävande och kostsamma.

Våra jurister är alla specialiserade på arbetsrätt och den samlade kompetensen och erfarenheten innebär att varje ärende hanteras kostnadseffektivt utifrån våra klienters verksamheter.

EmpLaw grundades 2014 av Anders Elmér och Annika Elmér.

Emplaw Advokater
Humlegårdsgatan 4, 2 tr.
114 46 Stockholm

E-post: info@emplaw.se
Tel: 08-795 80 30

Annika Elmér

Annika Elmér

Advokat

Jag är specialiserad på arbetsrätt med anknytning till HR sedan år 2002 och har tidigare arbetat på annan advokatbyrå och i Stockholms stad. Jag tar uppdrag inom hela arbetsrättens område med särskilt fokus på individuellt anställningsskydd, arbetslivsinriktad rehabilitering, omstruktureringar, övergång av verksamhet och strategiska arbetsgivarfrågor såsom anställningsvillkor och chefsförsörjning. Utöver löpande rådgivning är jag ombud i domstol eller inför skiljenämnd och jag föreläser även regelbundet. Jag har särskild erfarenhet från kommun- och landstingssektorn, tjänstesektorn (särskilt bemanningsbranschen) och byggsektorn.

E-post: annika.elmer@emplaw.se
Tel: +46 (0)705 73 89 59

Anders Elmér

Anders Elmér

Advokat

Jag har arbetat med arbetsrätt sedan år 1971 och har tidigare arbetat på fackliga organisationer och en annan advokatbyrå. Med gedigen erfarenhet från samtliga områden inom arbetsrätten tar jag uppdrag för arbetsgivare från hela arbetsmarknaden. Jag ägnar den mesta tiden till processer, där jag är ombud i domstol och inför skiljenämnd och jag är även en flitigt anlitad skiljeman. Jag har särskild erfarenhet från kommun- och landstingssektorn, tjänstesektorn, bank- och finansbranschen samt byggsektorn.

E-post: anders.elmer@emplaw.se
Tel: +46 (0)708 49 09 09