+46 (0)705 73 89 59 info@emplaw.se

EmpLaw stöttar Svensk Scenkonst under avtalsrörelsen

Vi är glada över att ha fått förtroendet att stötta Svensk Scenkonsts medlemmar i arbetsrättsliga frågor under den intensiva avtalsrörelsen våren 2017. Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans och teater och tecknar...

läs mer

Nytt avtal om konkurrensklausuler!

Ni har väl inte missat att ett nytt kollektivavtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal har sett dagens ljus? Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK träffade den 2 juli 2015 ett nytt kollektivavtal. Sedan medlemsförbunden har antagit...

läs mer

Annika Elmér intervjuad i Advokaten

Senaste numret av Advokaten, nr 7 2015 årgång 81, har temat Advokater som utredare. EmpLaws Annika Elmér är intervjuad i anledning av den utredning som hon gjorde tillsammans med advokat Lars Viklund tidigare i år. Utredningen avsåg Karlskrona kommun i dess egenskap...

läs mer

EmpLaw välkomnar Jeanette Siwerman!

EmpLaw förstärker sitt team och välkomnar Jeanette Siwerman. Jeanette avslutade nyligen sina juridikstudier i Uppsala med praktik på Teknikföretagen och uppsatsskrivning inom arbetsrätt. - Jag lockades av specialistkompetensen på EmpLaw, 100% arbetsrätt, och att det...

läs mer

Vill du bli en av oss?

EmpLaw Advokater är en ung advokatbyrå som är helt inriktad på arbetsrätt för arbetsgivare. Vi företräder arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer på hela den svenska arbetsmarknaden och har världens roligaste jobb! Eftersom vi ser ett ökat behov av våra tjänster...

läs mer

EmpLaw Advokater AB utreder kommunens agerande

EmpLaw Advokater AB får uppdraget att göra den externa utredningen av hur kommunen agerat efter åttaåriga Yaras död. Advokat Annika Elmér är ansvarig för utredningen på EmpLaw och hon kommer att samarbeta med advokat Lars Viklund. Läs Karlskrona kommuns...

läs mer