+46 (0)705 73 89 59 info@emplaw.se

EmpLaw presenterar utredningen för Karlskrona kommun

Karlskrona kommun beslöt i november 2014 att en extern utredning ska se över hur kommunen har agerat efter åttaåriga Yaras död. EmpLaw Advokater erhöll uppdraget av Karlskrona kommun den 29 december 2014. Uppdraget har genomförts av advokat Annika Elmér tillsammans...

EmpLaw Advokater AB utreder kommunens agerande

EmpLaw Advokater AB får uppdraget att göra den externa utredningen av hur kommunen agerat efter åttaåriga Yaras död. Advokat Annika Elmér är ansvarig för utredningen på EmpLaw och hon kommer att samarbeta med advokat Lars Viklund. Läs Karlskrona kommuns...